16–17-åringar får endast placeras på stödboende om det finns särskilda skäl

2017 dec 07

Nyheter

Stödboende är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska kunna placeras i ett stödboende.

IVO har i samband med våra inspektioner av hem för vård eller boenden (HVB) och stödboenden för barn och unga under 2017 fått information om att det finns kommuner som planerar att förändra sina HVB och stödboenden för ensamkommande. I flera fall handlar förändringarna om att kommunerna lägger ner sina HVB och ersätter dem med stödboenden.

–  Vi vill uppmärksamma kommunerna på att barn i åldern 16–17 år endast får placeras på stödboende om det finns särskilda skäl, säger Thomas Mehralizade, avdelningschef på IVO.

Vid IVO:s kommande inspektioner av HVB och stödboenden kan vi komma att följa upp placeringarna för barn i denna åldersgrupp.