Ansökan avslagen för stödboende. Lokalerna anses inte hemlika.

2017 feb 10

Nyheter

IVO avslår ansökan om tillstånd att bedriva stödboende med 50 platser på grund av att lokalerna är olämpliga och boendena inte anses vara hemlika.