Ansökan avslås för HVB, företrädarna har tidigare bedrivit olovlig verksamhet

2017 apr 03

Nyheter

Ansökan avsåg tillstånd att starta ny HVB-verksamhet. Ansökan avslogs på grund av att bolagets företrädare inte anses vara lämpliga att bedriva sådan verksamhet, då bolaget utan tillstånd har bedrivit boenden för barn och unga på annan ort.