Att upptäcka missförhållanden i äldreomsorgen

2017 feb 14

Nyheter

Syftet med IVO:s tillsyn var att granska hur kommuner arbetar med avvikelser och lex Sarah samt hur verksamheterna systematiskt arbetar med att trygga sin kvalitet.