Bra dialoger med granskade kommuner om socialtjänstens uppföljning av placerade barn och unga på HVB

2017 dec 07

Nyheter

IVO har i november genomfört sju återföringskonferenser med socialtjänst och kommunpolitiker runt om i landet. Temat var resultatet av den nationella tillsyn som IVO genomfört under året och dialog om vilka förbättringar som krävs i uppföljning av vård.