Brister vid sjukhusens centralgasanläggningar

2017 okt 30

Nyheter

I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sett brister i dokumentation vid sjukhusens centralgasanläggningar. IVO har också sett att det i många fall är otydligt vem som tar det legala egentillverkaransvaret.

- Gasanläggningar används i många delar av vården på ett sjukhus och om något skulle fallera är det ett direkt hot mot patientsäkerheten. Därför är det viktigt att vårdgivarna har koll på sina anläggningar, säger Anna Lundgren, utredare på IVO.

IVO:s marknadskontrollaktiviteter, i form av inspektioner och enkät, visar att de flesta av Sveriges vårdgivare planerar ombyggnationer som berör medicinska gasanläggningar under de närmsta fem åren. IVO går därför ut med information till vårdgivarna för att uppmärksamma dem på regelverket och uppmana till att säkerställa drift och dokumentation av sina gasanläggningar under kommande byggprojekt. 

Informationsblad från IVO till vårdgivare om egentillverkade medicinska gasanläggningar (pdf)