Brister vid sjukhusens centralgasanläggningar

2017 okt 30

Nyheter

I tillsynen har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sett brister i dokumentation vid sjukhusens centralgasanläggningar. IVO har också sett att det i många fall är otydligt vem som tar det legala egentillverkaransvaret.