Eksjö kommun brast i barnärende

2017 jan 20

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat Eksjö kommuns handläggning av ett barnärende och funnit brister. IVO konstaterar att barnen inte fick tillräckligt stöd och skydd av kommunens socialnämnd.