Eksjö kommun brast i barnärende

2017 jan 20

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat Eksjö kommuns handläggning av ett barnärende och funnit brister. IVO konstaterar att barnen inte fick tillräckligt stöd och skydd av kommunens socialnämnd.

IVO bedömer att socialnämnden inte satte barnens bästa i främsta rummet när de handlade ärendet. Trots att kommunen sedan tidigare kände till familjen och fått orosanmälningar från sjukvården, valde de en insats för familjen som IVO inte anser var realistisk.

Socialnämnden beslutade om insatsen familjebehandling, utan att de först gjort en utredning av familjen och analyserat och bedömt behovet av stöd. När socialnämnden fick signaler om oro för barnen omprövade de inte heller insatsen. I slutet av juli 2016 dog barnen.

-  Eksjö kommun har i det här ärendet inte beaktat barnens bästa och det är allvarligt. Vi kräver nu att de sätter in åtgärder som leder till att detta inte upprepas, säger Erik Kangeryd som är chef för socialtjänstenheten på IVO:s avdelning sydöst.

IVO konstaterar också att socialnämnden redan under våren 2016 brustit i handläggningen av ärendet, då de inte inledde en utredning när föräldrarna ansökte om stöd i sin föräldraroll.

Socialnämnden ska senast den 7 april skicka in en redovisning till IVO som beskriver hur de säkerställer att barnets bästa ska komma i främsta rummet i handläggningen av ärenden som rör barn.