Flera granskade korttidsboenden inom äldreomsorgen visar god kvalitet

2017 maj 09

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i en nyligen publicerad rapport lyft faktorer inom områdena samverkan och kompetens, som bidrar till att verksamheterna lyckas i arbetet med att ge vård- och omsorgstagare insatser som är av god kvalitet.