Fritids- och kulturaktiviteter – temat för 2017 års tillsyn av bostäder med särskild service

2017 jan 16

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar under 2017 om barn och ungdomar som bor i bostäder med särskild service enligt 9 § 8 LSS får sin rätt till fritids- och kulturaktiviteter tillgodosedd.

IVO granskar om barnen och ungdomarna får vara med och bestämma vilka aktiviteter de ska delta i och om de även har möjlighet att påverka innehållet i aktiviteterna. I tillsynen ingår även att ta reda på hur vårdnadshavare/företrädare upplever att verksamheten tillgodoser barnens eller ungdomarnas rätt till fritids- och kulturaktiviteter.