Högre kompetens för ökad patientsäkerhet på akutmottagning

2017 jan 25

Nyheter

IVO har i flera ärenden avseende akutmottagningar sett att brister i kompetens och erfarenhet har varit orsak till allvarliga händelser.