Information till hälso- och sjukvården om defekta hjälpmedel

2017 maj 02

Nyheter

Rollator Dolomite Futura tillverkad mellan 1 september 2012 och 30 april 2014 behöver snarast uppgraderas eller bytas ut, enligt säkerhetsmeddelande från tillverkaren daterat 15 augusti 2016.