Information till hälso- och sjukvården om defekta hjälpmedel

2017 maj 02

Nyheter

Rollator Dolomite Futura tillverkad mellan 1 september 2012 och 30 april 2014 behöver snarast uppgraderas eller bytas ut, enligt säkerhetsmeddelande från tillverkaren daterat 15 augusti 2016.

Eftersom återkallandet nationellt sett går trögt samverkar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med Läkemedelsverket för att nå ut med informationen till hälso- och sjukvården. 

Till Läkemedelsverkets sida

Vårdgivare är skyldiga att ha spårbarhet på medicintekniska produkter som förskrivs till patienter och ska således kunna spåra de defekta rollatorerna. IVO uppmanar hälso- och sjukvården att prioritera återkallandet av de aktuella rollatorerna eftersom tillbudsrapporter fortsätter strömma in till Läkemedelsverket och de drabbade tillhör en skör patientgrupp.