Information till Vävnadsinrättningar om EU-kod

2017 apr 24

Nyheter

Från och med den 29 april 2017 är alla vävnadsinrättningar skyldiga att ange sin unika EU-kod till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).