Information till Vävnadsinrättningar om EU-kod

2017 apr 24

Nyheter

Från och med den 29 april 2017 är alla vävnadsinrättningar skyldiga att ange sin unika EU-kod till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Vävnadsinrättningar måste ange sin EU-kod i alla anmälningar eller ansökningar till IVO (enligt Direktiv 2015/565/EU och Lag (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler).

Ange EU-koden i IVO:s blanketter 

Tyvärr finns ännu inga färdiga blanketter med plats för koden. Tillsvidare kan ni därför ange den efter vävnadsinrättningens namn på de nuvarande blanketterna.

Hitta EU-kod

EU-koderna finns i det EU-gemensamma registret över alla vävnadsinrättningar i Europa:
https://webgate.ec.europa.eu/eucoding/


Sök kod:

  • Klicka på fliken "Compendia", sök sedan på stad eller namn.

Registret innehåller även alla produktkoder:

  • Se "Product List" i vänstermarginalen.

Där finns också en hjälpfunktion för att generera en SEC-kod för de som inte har ett IT-system för detta och som bara behöver märka med SEC-kod vid enstaka tillfällen:

  • Klicka på fliken "SEC Look Up" och sedan "Download sample SEC maker file" i vänstermarginalen.