IVO beviljar första tillståndet till s.k. konsulentstödsverksamhet

2017 dec 05

Nyheter

Det är första gången som IVO fattar beslut avseende ansökan om tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familje- och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem.