IVO granskar ledning och styrning inom strokevården i Jönköpings och Kalmar län

2017 apr 06

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har påbörjat en tillsyn av strokevården i Jönköpings och Kalmar län. Fokus är att granska hur övergripande ledning och styrning påverkar hela kedjan i strokevården.