IVO lanserar ny digital tjänst för anmälningar enligt lex Maria

2017 aug 30

Nyheter

Från och med 1 september kan vårdgivare digitalt anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Tjänsten kommer att finnas på IVO:s hemsida.