IVO lanserar ny digital tjänst för anmälningar enligt lex Maria

2017 aug 30

Nyheter

Från och med 1 september kan vårdgivare digitalt anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria). Tjänsten kommer att finnas på IVO:s hemsida.

Syftet med att IVO tagit fram tjänsten är att det ska vara enklare att göra anmälan och att vårdgivarna lättare vid behov ska kunna komplettera sin anmälan. En annan fördel är att det blir smidigare att kommunicera mellan vårdgivaren och IVO, samt att det framöver kommer att bli enklare för vårdgivarna att följa och få en överblick över sina respektive anmälningar.

 

Tidigare har vårdgivarna bara kunnat göra sina anmälningar via en blankett, som fylldes i och skrevs ut, för att sedan skickas med vanlig post till IVO. Projektledaren Lillemor Bergman hoppas nu att vårdgivarna ska se den nya digitala tjänsten som ett bättre och enklare sätt att göra sina anmälningar, även om det fortsatt är möjligt att anmäla via en pappersblankett.

 

- Den digitala anmälan möjliggör också att vårdgivaren kan erhålla statistik på både aggregerad och individuell nivå för det egna patientsäkerhetsarbetet, säger Lillemor Bergman.

 

Instruktionsfilm och FAQ

Den digitala tjänsten kommer successivt att utvecklas med fler funktioner. Vid lansering kommer det emellertid att finnas en instruktionsfilm som visar hur anmälan ska göras, steg för steg. Det finns också ett dokument med de vanligaste frågorna (FAQ).  Filmen och frågorna nås från IVO:s webbplats. Filmen finns också tillgänglig när man är inloggad i den digitala tjänsten. 

 

Nya föreskrifter och allmänna råd från IVO och Socialstyrelsen

I samband med att den nya digitala tjänsten startar träder också två nya föreskrifter i kraft: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hur vårdskador ska utredas samt IVO:s föreskrifter om hur allvarliga vårdskador/risk för allvarliga vårdskador ska anmälas. 

 

Läs mer om dessa föreskrifter och allmänna råd här.

 

Fakta om anmälningar enligt lex Maria

Vårdgivaren ska utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. Denna regel kallas lex Maria.

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

IVO:s ansvar när det gäller anmälningar enligt lex Maria är att granska vårdgivarens utredning. Om IVO bedömer att vårdgivarens utredning följer gällande bestämmelser avslutar IVO ärendet.

 

Länk till den digitala tjänsten

På fredag 1 september kommer den digitala tjänsten att vara tillgänglig från följande sidor:

https://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/anmal-vardskada---lex-maria/

https://www.ivo.se/publicerat-material/blanketter/lex-maria/