IVO samlar ägare, beställare och utförare för en säkrare akutsjukvård i Stockholm

2017 dec 15

Nyheter

Under fredagen den 15 december samlade IVO ägare, beställare och utförare av akutsjukvården i Stockholm för att diskutera varför bristerna kvarstår och hur de samlat kan möta de olika utmaningarna.