IVO:s dialogforum med vård- och omsorgsgivare

2017 dec 04

Nyheter

Den 20 november samlades organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare vid IVO:s sista dialogforum för året. Under våren hölls dialogforum för organisationer som företräder personal i vård och omsorg respektive patienter, brukare och anhöriga.