IVO:s dialogforum med vård- och omsorgsgivare

2017 dec 04

Nyheter

Den 20 november samlades organisationer som företräder vård- och omsorgsgivare vid IVO:s sista dialogforum för året. Under våren hölls dialogforum för organisationer som företräder personal i vård och omsorg respektive patienter, brukare och anhöriga.

Generaldirektör Gunilla Hult Backlund inledde mötet med att berätta om bland annat myndighetens strategiska arbete med digitalisering av våra tjänster, IVO:s nationella tillsyner samt myndighetens förberedande arbete med anledning av det nya klagomålssystemet för hälso- och sjukvård.

Därefter diskuterades IVO:s handläggningstider, lämplighetsprövning och oseriösa aktörer i vård och omsorg samt nattbemanning på särskilt boende. Programmet var framtaget utefter de förslag på diskussionsfrågor som de inbjudna organisationerna hade skickat in.

Under eftermiddagen fanns gott om utrymme för diskussion, vilket uppskattades av deltagarna. Deltagarna ansåg även att det var viktiga och centrala frågor som togs upp i programmet.

Gunilla Hult Backlund avslutade mötet med reflektionen att dialogforum är ett värdefullt forum där vi kan lära av varandra.