Kommuner hanterar förhandsbedömningar olika visar tillsyn i nord

2017 mar 20

Nyheter

Under 2015 genomförde IVO avdelning nord en tillsyn av tio kommuners myndighetsutövning. Syftet med tillsynsprojektet var att granska hur kommunerna arbetar med skyddsbedömningar och förhandsbedömningar samt om anmälningarna hanteras skyndsamt.