Ny e-blankett för anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

2017 sep 21

Nyheter

Pappersblanketter har omvandlats till e-blankett och lanseras nu på ivo.se.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som kan utgöra en patientsäkerhetsrisk ska anmälas av vårdgivare och apotekspersonal till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nu har IVO utvecklat en webbtjänst för att anmäla detta till IVO.  Sedan tidigare finns det blanketter att skriva ut eller skicka via e-post. Privatpersoner kan precis som tidigare skicka in klagomål till IVO.

 

- Det är viktigt att vi får kännedom om legitimerad personal som kan innebära en risk för patientsäkerheten, säger Therese Olin, processutvecklare på IVO. Vi hoppas att det med denna tjänst och blankett ska bli tydligare för vårdgivare vad vi kan behöva för att sätta igång en utredning direkt.

 

IVO utreder enskilda yrkesutövare med utgångspunkt i patientsäkerheten och de risker som kan finnas i den enskildes utövande av yrket. Skälen till granskningen kan vara oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.