Patientsäkerheten vid Helsingborgs lasarett hotad – IVO vitesförelägger

2017 sep 13

Nyheter

Patienter på akutmottagningen på Helsingborgs lasarett riskerar att inte få den vård och de läkemedel de behöver, i väntan på en vårdplats. Inspektionen för vård och omsorg har därför vitesförelagt Region Skåne att åtgärda patientsäkerhetsbristerna.