Patientsäkerhetsarbetet har utvecklats i Malmöpsykiatrin, konstaterar IVO

2017 feb 22

Nyheter

Vuxenpsykiatrin i Malmö har utvecklat sitt patientsäkerhetsarbete, men behöver fortsatt stöd från vårdgivaren, Region Skåne. Det bedömer Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som nu avslutat ett längre tillsynsprojekt i Malmöpsykiatrin.