Primärvårdstillsyn: Vårdgivaren behöver ta ett större ansvar för patientsäkerhetsarbetet

2017 mar 24

Nyheter

Kollage av tre bilder. Skylt med texten vårdcentral. Kvinnlig vårdpersonal kolla blodtryck på kvinnlig patient. Rygg på patient som undersöks av vårdpersonal.

Under 2016 genomförde IVO en nationell tillsyn av primärvården där systematiskt förbättringsarbete på 30 vårdcentraler stod i fokus. Tillsynen visar att de flesta vårdgivare behöver utveckla samtliga delar i det systematiska förbättringsarbetet.