Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2016

2017 jun 07

Nyheter

I årets sammanställning av klagomål som kommit in till patientnämnderna har IVO lagt fokus på brister i information och bemötande samt vårdens organisering. Liksom tidigare finns skillnader i antal klagomål mellan kvinnor och män.