Socialnämnden ska ge stöd och skydd åt ensamkommande barn som är gifta med vuxna personer

2017 maj 17

Nyheter

Det är viktigt att kommunernas socialnämnder ger ensamkommande barn som uppges vara gifta med vuxna personer det stöd och skydd som barnen är i behov av.

IVO har fattat beslut i två ärenden som rör socialtjänstens handläggning av ensamkommande barn som uppgetts vara gifta med vuxna personer. I det ena ärendet bedömer IVO att kommunen har handlagt ärendet korrekt. I det andra ärendet finner IVO stora brister.

 

IVO konstaterar att socialnämnden ska göra en bedömning om det ensamkommande barnet är i behov av omedelbart skydd. Nämnden behöver även göra en noggrann och omsorgsfull utredning av barnets behov av skydd och stöd.

 

Det är också viktigt att socialnämnden samverkar med barnets gode man och beaktar att den gode mannen i vårdnadshavarens ställe ansvarar för barnets personliga förhållanden och sköter barnets angelägenheter.

 

IVO bedömer socialnämndens handläggning utifrån bland annat socialtjänstlagen. Det ingår inte i IVO:s uppdrag att bedöma frågor om äktenskaps civilrättsliga giltighet.

 

Till principbeslutet baserat på de båda ärendena >>