Socialtjänstens handläggning av familjehemsplacerade barn är fortfarande ett problemområde

2017 jun 13

Nyheter

Litet barn står bakom paraply

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har undersökt socialtjänstens handläggning i samband med utredning av barn och familjehem samt deras arbete med uppföljning av barnens vård. I en rapport framkommer att detta fortfarande är ett problemområde.