Trygghet och säkerhet – fokus i 2017 års tillsyn av HVB och stödboenden

2017 jan 16

Nyheter

Barn och unga ska känna sig trygga och säkra när de vistas på ett HVB eller ett stödboende. IVO har därför valt att i årets tillsyn av dessa verksamheter fokusera på trygghet och säkerhet.