Trygghet och säkerhet – fokus i 2017 års tillsyn av HVB och stödboenden

2017 jan 16

Nyheter

Barn och unga ska känna sig trygga och säkra när de vistas på ett HVB eller ett stödboende. IVO har därför valt att i årets tillsyn av dessa verksamheter fokusera på trygghet och säkerhet.

För att kunna bedöma om de barn och unga som är inskrivna på HVB har det tryggt och säkert kommer IVO att granska följande områden:

 

  • Lämplighetsbedömning och beslut vid inskrivning
  • Personalens och föreståndarens kompetens
  • Bemanning
  • Hantering av synpunkter, klagomål och incidenter
  • Tidigare brister och utvecklingsområden som IVO har uppmärksammat, om det finns sådana


I tillsynen av nystartade verksamheter granskar IVO ytterligare områden – barnens delaktighet, kontroll av misstanke- och belastningsregister, rutiner för olika risksituationer samt lokalerna. För enskilda HVB granskar IVO även hur verksamheten följer sitt tillstånd. När det gäller stödboenden som IVO tidigare inte granskat görs en mer omfattande tillsyn.