Tydliga mål kan ge bättre strokevård

2017 dec 13

Nyheter

Man med glasögon håller vänster hand framför vänster öga.

Med tydliga mål från den politiska nivån kan vården bli bättre för den som insjuknar i stroke. Det visar en tillsyn som IVO gjort av strokevårdskedjan i två län.