Tydliga mål kan ge bättre strokevård

2017 dec 13

Nyheter

Man med glasögon håller vänster hand framför vänster öga.

Med tydliga mål från den politiska nivån kan vården bli bättre för den som insjuknar i stroke. Det visar en tillsyn som IVO gjort av strokevårdskedjan i två län.

Tillsynen ger stöd för att tydliga mål som regelbundet följs upp är en framgångsfaktor. Detta stämmer väl överens med vad man har sett i tidigare jämförande studier. Att jobba med tydliga mål från den politiska nivån borde därför vara ett användbart verktyg för att utjämna skillnader i strokevårdens kvalitet. Likaså att arbeta med en regelbunden uppföljning av målen, där resultatet av uppföljningen används i verksamheten.

 

Tillsynens resultat talar starkt för att styrningen från politisk nivå får konsekvenser för vårdkvaliteten. Strokevårdskedjan är uppdelad mellan olika vårdgivare och huvudmän, vilket innebär risker för patienten. De olika delarna av strokevårdskedjan styrs på olika sätt och med olika kraft från politisk nivå. Det kan medföra att patienten hamnar i kläm.

 

Genom att den politiska nivån i landsting och kommun sätter upp gemensamma kvalitetsmål för patientens sammanhållna strokevård och ger gemensamma uppdrag till verksamheterna i strokevårdskedjan, kan den politiska nivån bidra till att förbättra vårdens kvalitet för patienterna.

 

Webbinarium om politisk styrning av strokevården

IVO arrangerar den 15 mars 2018 klockan 10.00–11.15 ett webbaserat seminarium om den politiska styrningen och hur den påverkar patientsäkerheten och den strokevård som patienter får. Ingen anmälan krävs för att delta. Mer informationen om webbinariet finns i början av februari 2018 på  sidan om webbinarier på IVO:s webbplats.

 

Om tillsynen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har under 2017 genomfört en tillsyn av strokevårdskedjan och granskat vilka konsekvenser styrningen från den politiska nivån får för patientsäkerheten och kvaliteten i strokevården. I två län följer tillsynen vårdkedjan ur patientens perspektiv – från insjuknande, via akut omhändertagande till fortsatt vård och rehabilitering.