Uppföljning av tidigare granskning visar att lex Maria-anmälningar ger resultat

2017 apr 04

Nyheter

IVO har genomfört en kort och intensiv tillsyn av hälso- och sjukvården och tandvården i sydöstra Sverige. Tillsynen visar att vårdgivarna genomför en majoritet av de riskförebyggande åtgärder som de har redovisat i sina anmälningar enligt lex Maria.