Uppföljning av tidigare granskning visar att lex Maria-anmälningar ger resultat

2017 apr 04

Nyheter

IVO har genomfört en kort och intensiv tillsyn av hälso- och sjukvården och tandvården i sydöstra Sverige. Tillsynen visar att vårdgivarna genomför en majoritet av de riskförebyggande åtgärder som de har redovisat i sina anmälningar enligt lex Maria.

Tillsynen är till viss del en uppföljning från en granskning 2015 av den somatiska specialistsjukvården på nio sjukhus i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. I nästan nio av tio ärenden har vårdgivarna genomfört alla de redovisade åtgärderna. Resultatet av granskningen tyder också på att vårdgivarna genomför fler åtgärder nu jämfört med två år sedan.

 

Sammanlagt har IVO genomfört inspektioner hos 13 vårdgivare och granskat 180 ärenden från den 30 januari 2017 till den 1 mars 2017. Syftet med tillsynen har varit att bidra till en bättre vård och ökad patientsäkerhet genom att tydliggöra för vårdgivarna vilket ansvar de har i samband med en anmälan enligt lex Maria.

 

IVO har sammanställt resultatet av granskningen och skickat ut underlaget till vårdgivarna som en bilaga till respektive beslut.