Vårdgivarna bedöms ha goda förutsättningar att hantera klagomål

2017 apr 26

Nyheter

En kvinnlig och en manlig vårdpersonal pratar med kvinnlig patient

IVO har granskat 73 verksamheter vid 30 sjukhus i tre sjukvårdsregioner. Merparten av verksamheterna har organisation och rutiner för att ta emot synpunkter och klagomål. Majoriteten vidtar åtgärder då de får kännedom om en oönskad händelse.