Allvarliga brister i kommunernas uppföljningar av placerade barn på HVB

2018 feb 26

Nyheter

Flicka sitter på bänk och tittar i sin mobiltelefon.

Många barn som är placerade på HVB får inte den hjälp och det stöd som de har behov av och rätt till. Det visar IVO:s tillsyn av socialtjänstens uppföljning av placerade barn på HVB.