Antalet självmord som anmäls som vårdskada till IVO har minskat kraftigt

2018 sep 13

Nyheter

Antalet anmälningar av vårdskador som rör självmord har minskat kraftigt efter det att den obligatoriska anmälningsplikten för självmord som inträffat nära i tid efter en vårdkontakt togs bort.