Är akutmottagningarna på väg att även bli vårdavdelningar?

2018 mar 05

Nyheter

Kollage av tre bilder, skylt akutmottagning, manlig vårdpersonal pratar med kvinnlig patient, två vårdpersonal tar hand om en kvinna som ligger i en säng med dropp.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO har under 2017 genomfört en nationell tillsyn av 64 somatiska akutmottagningar.