Avgift för samtliga ansökningar till IVO

2018 nov 15

Nyheter

Från den 1 januari 2019 medför samtliga ansökningar om tillstånd och ändringsansökningar för SoL och LSS-verksamheter hos IVO en avgift för den som söker.