Avgift för samtliga ansökningar till IVO

2018 nov 15

Nyheter

Från den 1 januari 2019 medför samtliga ansökningar om tillstånd och ändringsansökningar för SoL och LSS-verksamheter hos IVO en avgift för den som söker.

De nya regler som riksdagen beslutat om innebär också nya krav för att få och behålla ett tillstånd, och fler typer av verksamheter än tidigare ska ha tillstånd.


Riksdagen har beslutat att alla ansökningar för SoL och LSS-verksamheter hos IVO ska innebära en avgift för den som söker. Från den 1 januari 2019 kommer det att kosta 30 000 kronor att ansöka om ett tillstånd, och 21 000 kronor att ansöka om en ändring av ett tillstånd. Fyra nya typer av verksamheter behöver tillstånd, till exempel hemtjänst. Samtidigt tillkommer nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att ett sökande bolag ska få och sedan behålla ett tillstånd.

 

- Det vi tycker är viktigt är att de brukare som är beroende av en professionellt utförd omsorg ska få det, säger Anna Sundberg, chef för avdelningen för tillståndsprövning på IVO. Vi utvecklar våra bedömningar av vad som är god kvalitet i takt med att lagar och regler förändras. Det här innebär att den som ansöker om tillstånd hos IVO nu behöver styrka att de har insikt kring ekonomi, arbetsrätt och de regler som gäller för verksamheten de söker tillstånd för. 

 

De nya reglerna i korthet

 

  • För att få tillstånd ska den som ansöker ha skaffat sig insikt i de regler som gäller för verksamheten, genom bland annat utbildning och erfarenhet. Insikt finns hittills bara definierat i förarbeten och det kommer att växa fram en praxis inom området.
  • Den som söker tillstånd ska också vara lämplig och ha ekonomiska förutsättningar att bedriva den sökta verksamheten. Ekonomiska förutsättningar innebär kortfattat att bolaget ska kunna bära sina kostnader och inte riskera att behöva stänga verksamheten. Lämplighet handlar i sin tur om bredare förutsättningar och tidigare agerande (som till exempel skulder eller brottslighet). Läs mer om vad och vilka vi prövar för lämplighet på ivo.se.
  • Den som har ett tillstånd ska sedan fortlöpande uppfylla kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar.
  • Den som har ett tillstånd ska anmäla ändringar i styrelse eller ägande senast en månad efter förändringen. Ändringsanmälningarna ska stödja IVO:s lämplighetsprövning av de personer som driver omsorgsverksamheter.

 

Riksdag och regering har beslutat om nya regler respektive avgifternas storlek

Det är riksdagen som har beslutat att införa nya regler som gäller vilka verksamheter som behöver tillstånd samt vilka krav som ska gälla för att få behålla sitt tillstånd. I juni 2018 antog riksdagen propositionen ”Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden” (prop. 2017/18:158). Regeringen beslutar om avgifternas storlek – 30 000 kronor för en ny ansökan och 21 000 kronor för en ändringsansökan.