De flesta barn och ungdomar erbjuds en meningsfull fritid på LSS-boenden

2018 mar 27

Nyheter

Liten flicka med färg på fingrarna.

2017 års frekvenstillsyn av landets cirka 200 bostäder med särskild service för barn och ungdomar visar att barnen och ungdomarna erbjuds goda möjligheter till både individuella och gemensamma fritids- och kulturaktiviteter.