Dialoger om lex Maria, lex Sarah och den nya klagomålshanteringen

2018 jun 26

Nyheter

Under våren har IVO ordnat möten runt om i landet med anmälningsansvariga för lex Maria och i vissa fall även lex Sarah. Träffarna har haft fokus på aktuella områden, så som den nya klagomålshanteringen och anmälan av händelser som lett till vårdskada.