Felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel vanligast i ärenden som rör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

2018 nov 28

Nyheter

Kartor med läkemedel

IVO har analyserat de ärenden som rör tillsyn av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal under 2017. Flest ärenden handlar om överförskrivning av narkotiska läkemedel.