Fokus på patienterna i de organisatoriska mellanrummen

2018 jun 18

Nyheter

Sjukgymnast behandlar äldre patient

Vården och omsorgen är inte tillräckligt samordnad för patienter som behöver ett multidisciplinärt omhändertagande. Det gör att vårdkedjan för den enskilde inte håller ihop och att kvaliteten därmed blir lidande. Detta ska IVO titta närmare på under 2018.