Förbund bekräftar behovet att granska att personer får sammanhållen vård och omsorg

2018 sep 06

Nyheter

Två personer hjälper man i rullstol

Flera patientförbund stärker bilden av att vården inte är tillräckligt samordnad för de som behöver insatser från flera olika kompetenser och huvudmän. De menar att bristande samordning kan leda till vårdskador, onödigt lidande och för tidig död.