Granskning av tandvården visar att vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar

2018 feb 26

Nyheter

Manlig patient blir undersökt av tandläkare.

Små vårdgivare inom tandvården som granskats av IVO saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna.