IVO deltog i etikseminarium som anordnades av Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

2018 maj 31

Nyheter

Seminariet handlade om medicinsk etik och tillgången till god vård och behandling för frihetsberövade inom psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatri och i kriminalvård.

Syftet var att belysa hälso- och sjukvården för frihetsberövade utifrån målsättningen om en god hälso- och sjukvård på lika villkor för hela befolkningen. Frågeställningar som avhandlades var exempelvis:

  • Hur ser det ut med tillgången till god vård på lika villkor inom den psykiatriska tvångsvården och rättspsykiatrin samt i kriminalvårdens häkten och anstalter?

  • Vilka gränser gäller för frivilligheten och patientens valmöjligheter i vården?

  • Vilken kunskapsgrund och evidens finns för den vård och behandling som erbjuds de frihetsberövade?

  • Hur sker tillsyn och uppföljning av vårdens kvalitet?

  • Vilka möjligheter har patienten att få en överprövning av beslut om påtvingad behandling eller nekad vård?

  • Hur förhåller sig verkligheten till de rättsliga krav som gäller, enligt svensk lag och ytterst i formen av grundläggande mänskliga rättigheter och internationella standarder?

Några reflektioner från seminariet

- Antalet tvångsåtgärder inom psykiatrisk tvångsvård som vårdgivare rapporterat till Socialstyrelsen har ökat. Det ger bilden av att antalet tvångsåtgärder har ökat, men är mer troligt orsakat av förbättrad inrapportering, berättar Linda Almqvist, chefsjurist vid rättsenheten.

 

- SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) konstaterar att det finns alltför lite forskning kring evidens för behandlingsmetoder inom rättspsykiatrisk vård och i juni 2018 kommer de ut med en rapport kring detta, tipsar Gunnar Hägglund, inspektör vid avdelning mitt.

 

- Kompetensförsörjningen är ett stort problem, framförallt inom den psykiatriska vården. Det skapar svårigheter med kontinuitet och möjligheterna att ge en god och säker vård, fortsätter Gunnar Hägglund.

 

Medverkande från IVO och andra organisationer

Moderator för seminariet var Elisabet Rynning, chefsJO, tidigare bl.a. professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet och vinnare av Smers etikpris* 2016.

 

IVO representerades av Linda Almqvist, chefsjurist från rättsenheten och Gunnar Hägglund, inspektör vid avdelning mitt. Under förmiddagen gav Linda Almqvist en översiktlig bild av lagstiftningen inom området. Gunnar Hägglund presenterade iakttagelser som IVO gjort vid tillsynen av hälso- och sjukvård vid Kriminalvården samt vid den psykiatriska tvångsvården. Linda Almqvist deltog även i den avslutande paneldiskussionen.

 

Bland de övriga medverkande fanns representanter för Kriminalvården, Socialstyrelsen, SBU, patient-, anhörig- och brukarorganisationer, SKL och SMER. Den norska Sivilombudsmannen Aage Thor Falkanger deltog genom en filmad intervju.

 

* Elisabet Rynning fick Smers etikpris 2016 och hade som tema för sitt pristagarseminarium valt ett etiskt perspektiv på hälso- och sjukvård för frihetsberövade inom psykiatrins tvångsvård (inkl. rättspsykiatri) och kriminalvården. Etikpriset delas ut till en person eller en organisation som har gjort en särskild insats för att främja den medicinsk-etiska debatten i samhället. Priset består av ett diplom samt möjligheten för pristagaren att välja ett ämne för ett seminarium.

 

Dokumentation från seminariet

IVO:s presentationer 

Lagen, etiken och praktiken

Presentation om IVO

 

Film och presentationer från seminariet på Smer:s webbplats