IVO deltog i etikseminarium som anordnades av Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

2018 maj 31

Nyheter

Seminariet handlade om medicinsk etik och tillgången till god vård och behandling för frihetsberövade inom psykiatrisk tvångsvård, rättspsykiatri och i kriminalvård.