IVO en av tillsynsmyndigheterna för säkerhet i nätverk och informationssystem

2018 jul 03

Nyheter

Den 27 juni 2018 fattade regeringen beslut om att sex myndigheter ska utöva tillsyn över lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster inom sina respektive sektorer. IVO ska ansvara för tillsyn inom hälso- och sjukvårdssektorn.