IVO förenklar sökning av ärenden rörande leg hälso- och sjukvårdspersonal

2018 jun 15

Nyheter

Nu finns möjligheten för yrkesverksamma att via ett webbformulär begära sökning av ärenden rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Webbformuläret ska underlätta en snabbare hantering genom ett mer komplett underlag för sökningen.