IVO förenklar sökning av ärenden rörande leg hälso- och sjukvårdspersonal

2018 jun 15

Nyheter

Nu finns möjligheten för yrkesverksamma att via ett webbformulär begära sökning av ärenden rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Webbformuläret ska underlätta en snabbare hantering genom ett mer komplett underlag för sökningen.

IVO gör sökningar i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN:s) diarium för åren 1993-2010 och i IVO:s diarium. I dokument- och ärendehanteringssystem hos IVO finns bl.a. tillsyns- och klagomålsärenden. Ärendena kan ha registrerats på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

 

I och med patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, som trädde i kraft 2011 ändrades regelverket för klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Till skillnad mot tidigare behöver det inte finnas en namngiven hälso- och sjukvårdspersonal i anmälan. När IVO därför söker på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals personnummer i dokument- och ärendehanteringssystemen ger det inte garanterat ett fullständigt sökresultat rörande hälso- och sjukvårdspersonals förekomst i ett ärende.

 

Läs mer om hur du använder formuläret, vilka sökträffar som IVO har möjlighet att ta fram om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vilka regelverk som styr vilken information som finns tillgänglig.