IVO i dialog med politiker om akutsjukvården i Stockholms län

2018 sep 26

Nyheter

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Efter den granskning av patientsäkerheten på akutmottagningarna i Stockholms län som IVO genomförde under 2017 har IVO träffat representanter för alla nivåer i styrkedjan och diskuterat iakttagelser och förutsättningar för akutsjukvården i framtiden.