IVO polisanmäler socialnämnd för att systematiskt ha kringgått tillståndsplikten

2018 aug 21

Nyheter

Under flera år har nämnden placerat personer, som beviljats boende enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), i en verksamhet som saknar tillstånd.