IVO slutar att underteckna beslut inom lex Maria

2018 maj 29

Nyheter

För att minska administration och skapa bättre förutsättningar för digitalisering kommer IVO:s beslutsdokument i lex Maria-ärenden från och med 1 juli inte längre vara undertecknade.