IVO ställer krav på förbättrad ledning och styrning i Region Västernorrland

2018 jun 18

Nyheter

Otydliga rutiner, riktlinjer och direktiv för hur de berörda patientgrupperna ska hanteras, är de huvudområden som Region Västernorrland (RVN) behöver åtgärda och därefter återrapportera om till IVO.