IVO:s lämplighetsprövning leder till en mer seriös assistansmarknad

2018 apr 11

Nyheter

Hand med penna som ska kryssa i rutor

IVO har 2017 granskat närmare 200 privata assistansföretag. För 16 företag har tillstånden återkallats. Lämplighetsprövningen har på detta sätt gett IVO möjligheter att arbeta för den enskildes och det allmännas bästa.